« Back to Glossary Index

Pojem důležitý při výběru vhodného druhu vedení pro snímač teploty. Označuje teplotu prostředí, ve kterém je vedení používáno. Pozor – nezaměňovat s měřenou teplotou!

Zpátky na pojmy