« Back to Glossary Index

Základem termického snímače průtoku je elektricky vyhřívané a mechanicky chráněné tělísko, které je umístěné na měřícím konci snímače. Na základě přenosu tepla mezi tímto tělískem a měřeným plynem je vyhodnocena standardní (přepočtená, normovaná) rychlost proudění, standardní (přepočtený, normovaný) objemový průtok nebo hmotnostní průtok měřeného média.

Zpátky na pojmy