« Back to Glossary Index

Termočlánek se používá pro měření teploty. Funguje na principu termoelektrického jevu, neboli závislosti měřeného napětí na teplotním rozdílu konců vodičů. V praxi jej tvoří dva vodiče z přesně definovaných rozdílných materiálů, které jsou na jednom konci svařeny. Kombinace materiálů jednotlivých vodičů termočlánků jsou dle normy ČSN EN 60584-1 značeny písmeny (například „K“ je kombinací NiCr-Ni).

Termočlánek - schéma měření

Pro výpočet termoelektrického napětí a teploty použijte naši kalkulačku.

Zpátky na pojmy