« Back to Glossary Index

Termoelektrické napětí vzniká při termoelektrickém jevu. Vystaví-li se měřicí spoj termočlánku měřené teplotě, pak se na druhé straně termočlánku (referenční spoj) mezi dráty objeví napětí. Z napětí a referenční teploty se vypočte měřená teplota.

Termočlánek - schéma měřeníZpátky na pojmy