« Back to Glossary Index

Měřící metoda je založena na vyhodnocení časové diference doby průchodu akustického signálu měřeným médiem (kapalina).

Zpátky na pojmy