S ohledem na křehkost keramických materiálů je nutné se při manipulaci se snímači vyhnout rázovému jak mechanickým, tak i teplotním rázům. Umístění snímačů do pracovního prostoru by mělo být rovněž voleno s ohledem na minimalizaci mechanického namáhání za provozu (nárazy, ohyb, atd.).

Nejdelší životnosti snímačů s keramickými prvky lze dosáhnout jejich svislou instalací. Pokud jsou snímače instalovány jinak, pak dochází ke snížení maximální pracovní teploty. Hodnota snížení závisí na instalační poloze a délce snímače.

Při instalaci i za provozu snímačů s keramickými prvky je nutné se zcela vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich vystavení teplotním rázům. Prudké změny teplot způsobují v materiálech trhliny a postupně vedou k jejich poškození. Instalaci snímačů i případnou demontáž je proto třeba provést postupným temperováním.

Termoelektrické snímače teploty