« Back to Glossary Index

Anglická zkratka MIMS („Mineral insulated metal-sheathed“) označuje technologii, kterou je vyroben kabel s minerální izolací a kovovým pláštěm. Proto jsou také často nazývány jako „plášťové snímače teploty“, slangově „plášťáky“. Vodiče kabelu (dráty uvnitř) mohou být mnoha druhů – termočlánkové, měděné, atd. V naší společnosti jsou MIMS využívány pro výrobu termoelektrických a odporových snímačů teploty. Vlastnosti a parametry MIMS popisuje norma ČSN EN 61515.

Zpátky na pojmy