« Back to Glossary Index

Minimální poloměr ohybu je parametr kabelů s minerální izolací a kovovým pláštěm (MIMS). Určuje minimální („nejprudší“) poloměr ohybu materiálu při kterém nedojde k jeho poškození. Hodnota závisí na vnějším průměru kabelu a materiálu jeho vnitřních vodičů. Pro všechny používané kombinace je bezpečnou hodnotou 10x průměr kabelu (příklad: kabel s průměrem 3,0 mm má minimální poloměr ohybu r = 30 mm)

Zpátky na pojmy