« Back to Glossary Index

Vírovým průtokoměrům se také někdy říká VORTEX průtokoměry. Princip měření je založen na snímání frekvence tzv. Karmánových vírů, které vznikají při obtékání tělesa proudícím plynem. Frekvence těchto vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění měřeného plynu.

Zpátky na pojmy