Měřící metoda je založena na měření frekvence tzv. Karmánových vírů, které vznikají při obtékání tělesa proudícím plynem. Frekvence těchto vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění měřeného plynu.

Pro detailní informace k vírovým průtokoměrům klikněte na tento odkaz
  Höntzsch průtokoměry VA