Neizolované vodiče jsou neizolované termočlánkové dráty příslušných polarit, dodávané v průměrech 0,5 až 3,0 mm. Jejich svařením lze vytvořit termočlánek v požadované délce. Ten je potom použit jako měřící element v řadě provedení termoelektrických snímačů teploty.

Protože dráty nejsou nijak izolované tak je nutné aby v produktu (termoelektrickém snímači teploty) byly elektricky izolované jak vzájemně tak obvykle i od okolního prostředí. Nejčastějším způsobem izolace je vložení do keramické kapiláry. Ta je potom jako celek chráněna keramickou nebo kovovou jímkou.

Pro dodržení odchylek měření termoelektrickým snímačem teploty, definovaných normou ČSN EN 60584-1 (část třídy přesnosti), jsou dráty (polarity) k sobě párované. Jejich dodávky jsou proto možné jen ve formě páru (polarita + a jí příslušející polarita -). Součástí dodávky je kalibrační certifikát.