Princip měření je založen na snímání rotační rychlosti turbínky, vložené do proudícího měřeného média. Rotace turbínky je přímo úměrná rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, tlaku a teplotě. Turbínkové anemometry mohou být použity pro měření v plynech i v kapalinách.

Pro detailní informace k turbínkovým průtokoměrům klikněte na
  Höntzsch průtokoměry FA