Měřící metoda je založena na vyhodnocení časové diference doby průchodu akustického signálu měřeným médiem (kapalina).

Pro detailní informace k ultrazvukovým průtokoměrům klikněte na
  Höntzsch průtokoměry UA