Společnost MAVIS Nový Bor s.r.o. nabízí komplexní řešení pro měření teploty a průtoku pro různorodé průmyslové aplikace.

Termoelektrické snímače teploty

Odporové snímače
teploty

Příslušenství termočlánků a odporových snímačů teploty

Příslušenství snímačů teploty

Kabely
a vodiče

Regulátory a zobrazovače

Průtokoměry

Ostatní