Armatury termoelektrických snímačů teploty s dvojitou keramickou jímkou

a přípravou pro instalaci termočlánku z drahých kovů

  vnější keramika C530       ø 26 mm

    vnitřní keramika C610