Termoelektrické snímače teploty s jednoduchou keramickou jímkou

a drátovým termočlánkem

  keramika Lunit 20 (C530)       ø 26 mm        TC “J”, “K”, “N”