Termoelektrické snímače teploty s jednoduchou keramickou jímkou

  • keramika C799 (Luxal 203) o průměru 24 mm
  • termočlánek z obecných kovů typu J, K nebo N