Armatury termoelektrických snímačů teploty s jednoduchou keramickou

jímkou a přípravou pro instalaci termočlánku z drahých kovů

  keramika Luxal 203 (C799)       ø 15 mm