Termoelektrické snímače teploty

s měřící vložkou do jímky

  TC “J”, “K”, “N”