Odporový snímač teploty kabelový

  • úhlový
  • měřicí element Pt100, Pt500 nebo Pt1000