Odporové snímače teploty s měřící vložkou pro našroubování do jímky

      měřicí element Pt100, Pt500 nebo Pt1000