Odporové snímače teploty s měřící vložkou pro našroubování do jímky

  • měřicí element Pt100, Pt500 nebo Pt1000