Převodníky signálu – souhrnné informace

Snímače teploty pracují na různých fyzikálních principech a mají odlišné výstupní signály, které nesou informaci o měřené teplotě. Převodníky převádějí tuto informaci na unifikovaný signál, který je čitelný pro většinu vyhodnocovacích jednotek. Navíc je tento unifikovaný signál zpravidla více odolný vůči vnějšímu rušení.

 

Kategorie: Štítek: