Regulátor / měřič / alarmová jednotka

  • volba typu přístroje při počáteční inicializaci
  • 1 měřící vstup, 2 výstupy, komunikační linka