Termoelektrické snímače teploty s kovovou jímkou Ø 14 mm

s drátovým termočlánkem z obecných kovů

 

  TC “J”, “K”, “N”