Termoelektrické snímače teploty s kovovou jímkou Ø 8 mm

s měřící vložkou a navařeným šroubením

  TC “J”, “K”, “L”, “N”