Termoelektrické snímače teploty s jednoduchou keramickou jímkou

a drátovým termočlánkem

  keramika Lunit 73 (C610)       ø 15 mm        TC “J”, “K”, “N”