Termoelektrické snímače teploty s keramickou jímkou SiC

s měřící vložkou

  keramika SiC       ø 40 mm        TC “J”, “K”, “N”