Termoelektrické snímače teploty úhlové s keramickou jímkou a měřicí vložkou

  • keramika SiC o průměru 40 mm
  • termočlánek z obecných kovů typu J, K nebo N