Termoelektrické snímače teploty s měřicí vložkou do jímky

  • termočlánek z obecných kovů typu J, K nebo N