Termoelektrické snímače teploty s redukovanou kovovou jímkou Ø 14 mm

s měřící vložkou a zrychlenou teplotní odezvou

  TC “J”, “K”, “N”