Odporový snímač teploty kabelový

  • tlakový
  • měřicí element Pt100, Pt500 nebo Pt1000