Kabely (vedení) a vodiče v naší nabídce jsou primárně určeny pro snímače teploty. Základní rozdělení kabelů a vodičů určujeme podle druhu izolace.

Rozdělení kabelů a vodičů podle typu izolace

Kabely pro snímače teploty

Kabely (vedení) pro snímače teploty jsou dostupné v celé řadě izolačních kombinací. Každá kombinace má své charakteristické vlastnosti (odolnosti), které je při výběru třeba sladit s charakterem prostředí, ve kterém bude vedení používáno.

Kabely s minerální izolací a kovovým pláštěm

Kabely s minerální izolací a kovovým pláštěm jsou známy také pod pojmem “plášťový materiál” nebo “plášťák”. Kovový plášť se vyznačuje velmi dobrou mechanickou a tepelnou odolností a účinně chrání vnitřní vodiče před možným škodlivým vlivem měřeného média.

Řez plášťovým kabelem

MIMS se nejčastěji používají pro výrobu termoelektrických a odporových snímačů teploty.

Vodiče neizolované

Neizolované vodiče jsou neizolované termočlánkové dráty příslušných polarit. Jejich svařením lze vytvořit termočlánek v požadované délce. Ten je potom použit jako měřící element s řadě provedení termoelektrických snímačů teploty.