Kabely (vedení) v naší nabídce jsou primárně určeny pro snímače teploty. Parametry určující výběr kabelu jsou typ snímače (termočlánek a jeho typ či odporový snímač teploty) a prostředí, ve kterém je kabel provozován. Hlavními faktory prostředí jsou teplota okolí, výskyt vlhkosti a mechanické zatížení.

Rozdělení kabelů podle materiálu vodičů

Termočlánkové vedení

Materiál vodičů termočlánkového vedení má stejné složení a splňuje stejnou normu definující povolené odchylky jako termočlánek daného typu. Termočlánkové vedení se nejčastěji používá pro výrobu termočlánků.

Limitujícím faktorem pro použití je tedy především teplotní odolnost izolace.

Prodlužovací vedení

Materiál vodičů prodlužovacího vedení má také stejné složení jako termočlánek daného typu. Jeho povolené odchylky jsou však definovány pouze v omezeném teplotním rozsahu viz ČSN EN 60584-3. Prodlužovací vedení se označují písmenem “X” za písmenem označujícím termočlánek (například “JX”).

Povolené odchylky jsou u prodlužovacího vedení definovány ve výrazně užším rozsahu teplot okolí než je tomu u termočlánkového vedení a zároveň v mírně větším rozsahu než u vedení kompenzačního.

Kompenzační vedení

Materiál vodičů kompenzačního vedení má jiné složení („náhradní“), než má termočlánek odpovídajícího typu. Jeho povolené odchylky jsou definovány v omezeném teplotním rozsahu viz ČSN EN 60584-3. Kompenzační vedení se označují písmenem “C” za písmenem označujícím termočlánek (například “NC”).

Z výše uvedených mají kompenzační vedení definované povolené odchylky v nejmenším rozsahu teplot okolí.

Vedení pro odporové snímače teploty

Vedení pro odporové snímače teploty má měděné vodiče. Měď ve vodičích se používá v čisté formě nebo s povrchovou úpravou (cínovaná, niklovaná, stříbřená).

Rozdělení kabelů podle typu izolace

Izolace J (PVC)

PVC izolace je vhodná pro vlhká prostředí do teplot okolí 105 °C. Není vhodná pro mechanicky namáhaná propojení. Izolace je samozhášivá.

Izolace Y (PVC)

PVC izolace je vhodná pro vlhká prostředí do teplot okolí 70°C. Není vhodná pro mechanicky namáhaná propojení. Izolace je samozhášivá.

Izolace SL (silikon)

Silikonová izolace je vhodná pro vlhká prostředí do teplot okolí 180°C. Z používaných typů izolací se jedná o provedení v nejlepší ohebností, není však vhodná pro mechanicky namáhaná propojení (snadno se „prořízne“). Izolace je samozhášivá.

Izolace T (teflon FEP)

Teflonová izolace (FEP) je vhodná do teplot okolí 205 °C s minimálním mechanickým namáháním. Má částečnou odolnost proti chemikáliím a prakticky nulovou nasákavost (absorpci vody). Izolační vrstvy z teflonu lze vyrobit velmi tenké, proto i celá vedení s touto izolací mají menší vnější rozměry než vedení vyrobené z ostatních vlhkosti odolných izolací. Izolace je nehořlavá.

Izolace TW (teflon PTFE)

Teflonová izolace (PTFE) je vhodná do teplot okolí 260 °C s minimálním mechanickým namáháním. Má částečnou odolnost proti chemikáliím a prakticky nulovou nasákavost (absorpci vody). Izolační vrstvy z teflonu lze vyrobit velmi tenké, proto i celá vedení s touto izolací mají menší vnější rozměry než vedení vyrobené z ostatních vlhkosti odolných izolací. Izolace je nehořlavá.

Izolace TX (teflon PFA)

Teflonová izolace (PFA) je vhodná do teplot okolí 260 °C s minimálním mechanickým namáháním. Má částečnou odolnost proti chemikáliím a prakticky nulovou nasákavost (absorpci vody). Izolační vrstvy z teflonu lze vyrobit velmi tenké, proto i celá vedení s touto izolací mají menší vnější rozměry než vedení vyrobené z ostatních vlhkosti odolných izolací. Izolace je nehořlavá.

Izolace GL (skelné vlákno)

Izolace skelným vláknem je vhodná pro suchá prostředí do teplot okolí 400 °C. Izolace je nehořlavá.

Izolace GH (skelné vlákno)

Izolace sklokeramickým vláknem je vhodná pro suchá prostředí do teplot okolí 600 °C. Izolace je nehořlavá.

Izolace KF (minerální vlákno)

Izolace minerálním vláknem je vhodná pro suchá prostředí do teplot okolí 1200 °C. Izolace je nehořlavá.

Izolace F (hliníková fólie)

Izolace plastem potaženou hliníkovou fólií s měděným vodícím drátkem je typicky vkládána mezi izolační vrstvy vedení a je určena pro teploty okolí do 105 °C. Výrazně zlepšuje stínění vedení proti elektromagnetickému rušení (vodící měděný drátek lze na jednom konci vedení uzemnit). Izolace je samozhášivá.

Izolace Cu (měděný oplet)

Oplet cínovanou mědí je typicky vkládán mezi izolační vrstvy vedení a je určen pro teploty okolí do 260 °C. Výrazně zlepšuje stínění vedení proti elektromagnetickému rušení (oplet lze na jednom konci vedení uzemnit) a částečně zvyšuje odolnost vedení proti mechanickému namáhání. Izolace je nehořlavá.

Izolace P (kovový oplet)

Kovový oplet je buďto vkládán mezi izolační vrstvy vedení a nebo přidáván ve formě svrchní vrstvy izolace vedení. Výrazně zvyšuje odolnost vedení proti mechanickému namáhání. Izolace je nehořlavá.

Izolace V (nerezový oplet)

Nerezový oplet je buďto vkládán mezi izolační vrstvy vedení a nebo přidáván ve formě svrchní vrstvy izolace vedení. Výrazně zvyšuje odolnost vedení proti mechanickému namáhání. Izolace je nehořlavá.