• Princip měření je založen na snímání rotační rychlosti turbínky, vložené do proudícího měřeného média. Rotace turbínky je přímo úměrná rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, tlaku a teplotě. Turbínkové anemometry mohou být použity pro měření v plynech i v kapalinách.

  Pro detailní informace k turbínkovým průtokoměrům klikněte na
    Höntzsch průtokoměry FA
  300 -200
 • Měřící metoda je založena na měření frekvence tzv. Karmánových vírů, které vznikají při obtékání tělesa proudícím plynem. Frekvence těchto vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění měřeného plynu.

  Pro detailní informace k vírovým průtokoměrům klikněte na tento odkaz
    Höntzsch průtokoměry VA
  1000 -200
 • Základem termického snímače průtoku je elektricky vyhřívané a mechanicky chráněné tělísko, které je umístěné na měřícím konci snímače. Na základě přenosu tepla mezi tímto tělískem a měřeným plynem je vyhodnocena standardní (přepočtená, normovaná) rychlost proudění, standardní (přepočtený, normovaný) objemový průtok nebo hmotnostní průtok měřeného média.

  Pro detailní informace k termickým průtokoměrům klikněte na
    Höntzsch průtokoměry TA
  1300 0
 • Měřící metoda je založena na vyhodnocení časové diference doby průchodu akustického signálu měřeným médiem (kapalina).

  Pro detailní informace k ultrazvukovým průtokoměrům klikněte na
    Höntzsch průtokoměry UA
  300 -200